Wie zijn wij?

Over ons

Buiten Gewoon is een jong bedrijf dat is opgezet met een sterk sociaal-maatschappelijk oogmerk. Dit houdt in dat we mensen die door een arbeidsbeperking weinig kansen krijgen om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt, die kansen wél willen bieden. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van de werknemer, in plaats van te kijken naar zijn of haar beperking.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen met de juiste werkervaring, begeleiding en scholing hun potentieel toch maximaal kunnen gaan benutten. En dat ze uiteindelijke op eigen benen kunnen staan. Het doel is dan ook om onze werknemers indien dit in hun mogelijkheden ligt na 1 à 2 jaar te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt
De juiste sfeer binnen een bedrijf kan een uitermate positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van werknemers. Dit is dan ook een belangrijke speerpunt van onze visie.

Kennismaking met ons

Begin 2011 hebben we de stap genomen om een dagbesteding te gaan opzetten.

Bart-Jouert Nijenhuis

Bart-Jouert Nijenhuis heeft na de SPW de MBO- opleiding AOC groen gevolgd en heeft daarna jarenlang als hovenier gewerkt. De laatste jaren is hij werkzaam geweest als groepscoach en werkleider in de Sociale Werkvoorziening. Hierdoor heeft hij veel ervaring opgedaan in het coachen van mensen in de groenvoorziening.

Kirsten Nijenhuis

Kirsten Nijenhuis is na haar HBO-opleiding Communicatie vele jaren werkzaam geweest als Human Recources Manager bij diverse productiebedrijven. Zij ondersteunt Buiten Gewoon op vele gebieden.